komisarz WŁODZIMIERZ LEŚNIAK
Komendant Policji Państwowej w Truskawcu

Znak identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza Policji Państwowej II RP - mojego Dziadka Włodzimierza Leśniaka


RODZINA WŁODZIMIERZA LEŚNIAKA, KTÓRA ZOSTAŁA ZESŁANA NA SYBERIĘ PO JEGO ARESZTOWANIU PRZEZ NKWD


Urodzony 20 grudnia 1899 r. w Przemyślu, syn Grzegorza i Marii, jako niepełnoletni wstąpił do Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Brał udział w Bitwie Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r. Za męstwo został odznaczony krzyżem Virtuti Militari osobiście przez Marszałka.
W roku 1930 ukończył Szkołę Policji Państwowej. Został skierowany do służby, którą pełni do chwili napaści na Polskę przez Armię Bolszewicką 17 września 1939 r. Aresztowany przez NKWD na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z dnia 5 marca 1940 r.
Egzekucja została wykonana wiosną 1940 r. Do chwili obecnej nie udało się ustalić dokładnej daty śmierci i pochówku.
Włodzimierz Leśniak był żonaty z Anną, posiadał troje dzieci Marię, Mieczysława i Irenę.
Anna Leśniak wraz z trójką dzieci zmuszona została do natychmiastowej ucieczki z jej własnego domu w Truskawcu.
Schronienia jej udzieliła, jak się później okazało, rodzina  w Drohobyczu przy ul. Tokarskiej 2, która faktycznie doniosła do władz NKWD. Następnie wiosna 1940 r. zostali zesłani na Syberię.
Jak wynika z doniesień najstarszej córki Włodzimierza Lęśniaka,pamięta ona dobrze, że w cerkwi ukraińskiej w Truskawcu była wywieszona lista rodzin polskich przeznaczonych do likwidacji.
Rodzina Włodzimierza Leśniaka znajdowała się na liście jak pierwsza do likwidacji.

Na Syberię został zesłany także brat Włodzimierza Leśniaka, Michał Leśniak, któremu udało się przedostać do Armii Generała Władysława Andersa. Przeszedł on szlak bojowy w 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka. Po wojnie zamieszkał w Anglii. Nigdy już nie zobaczył Polski i Kresów Południowo - Wschodnich, zmarł na Wyspach.

Wiersz pt. Dokąd - Pamięci Włodzimierza Leśniaka i Wszystkich Ofiar stalinowskiego terroru i okrucieństwa, proszę kliknąć

 

Włodzimierz LEŚNIAK – Komendant Policji Państwowej w Truskawcu

Poszukuję informacji dotyczących Włodzimierza Leśniaka syna Grzegorza i Marii ur. 20.12.1899 w Przemyślu, który do września 1939 r. był komendantem Policji Państwowej w Truskawcu. Zdjęcie to pochodzi z przełomu lipca i sierpnia 1930 r., które zostało przesłane z Łubienia. Włodzimierz Leśniak był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą 15 sierpnia 1920 r. Za udział w tej bitwie Marszałek Józef Piłsudski nadał mu Krzyż Virtutli Militari. We wrześniu 1939 r. został on pojmany przez NKWD i zastrzelony wiosna 1940 r. Nieznane miejsce kaźni ani dokładna data wykonania egzekucji - to jest wersja oficjalna, jest i druga, która przetacza informację, że Włodzimierz LEŚNIAK z chwilą napaści na Polskę przez Armię Czerwoną został pojmany przez nacjonalistów ukraińskich z OUN UPA i w sposób szczególnie bestialski zamordowany. Nie znana jest więc ani data, ani miejsce jego męczeńskiej śmierci. Może ktoś z odwiedzających tę stronę znał, albo posiada jakieś informacje. Właściwie to od 1985 r. prowadzę poszukiwania, ale nic dokładnego nie udało mi się ustalić. Jak wiadomo Włodzimierz Leśniak przed wojną był komendantem policji, a więc osobą powszechnie znaną w tym dość ekskluzywnym kurorcie uzdrowiskowym jakim był dla polskich elit Truskawiec. Oczywiście cała rodzina w kwietniu 1940 r. została wywieziona na Syberię, skąd powróciła w 1947 r. do Polski.

Pozdrawiam Serdecznie - Andrzej Brzezina Winiarski - kontakt

DOKUMENTY

Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.02.1999 r.


Książka wydana przez MSW i A pt. Śladem Zbrodni Katyńskiej w roku 1998 z kadrem strony, gdzie pod pozycją nr 30 na str. 223 jest informacja o Włodzimierzu Leśniaku

Archiwalny artykuł z Tygodnika Przemyskiego Pogranicze pt. Może też zginął w ,,Solankach"

Pismo od Ministra Andrzeja Przewoźnika Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z dnia 22.03.2010 r. -
Ten list otrzymałem od Śp.Ministra Andrzeja Przewoźnika około godz. 16.00 w dniu 9 kwietnia 2010 r., na kilka godzin przed katastrofą pod Smoleńskiem.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRUSKAWIEC - ZDRÓJ ,,Naftusia"
Pośrodku zdjęcia moja mama Irena Winiarska z domu Leśniak, po lewej i jej starsza siostra, moja stryjenka Maria Skierska z domu Leśniak., po prawej.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SYMBOLICZNY GRÓB Ś.P. WŁODZIMIERZA LEŚNIAKA NA CMENTARZU GŁÓWNYM W PRZEMYŚLU