Andrzej Brzezina Winiarski

 

PROJEKTY  FLAGI  PRZEMYŚLA

PRZEMYŚL,  LUTY 2005 r.

 

     

 

 

      Barwy Heraldyczne (na podst. opr. pt. Herby Szlachty Polskiej  Sławomira  Górzyńskiego i Jerzego Kochanowskiego)

Klasyczna heraldyka zna następujące barwy, czyli tynktury: metale – złoto i srebro oraz kolory – czerwień, błękit, czerń, zieleń, a także purpurę. Do barw zalicza się także futra – gronostaje, popielice. Są to barwy zasadnicze. Z czasem zostały wprowadzone także inne, jak cielista czy naturalna. Pierwotne barwy musiały być barwami nasyconymi, aby można je było łatwo odróżnić na polu walki.

     W heraldyce polskiej dla określenia złota używano koloru żółtego, a dla srebra – białego. W ogóle w heraldyce polskiej kwestia barw  poszczególnych herbów nie była dokładnie ustalona, co potwierdza istnienie odmian herbowych polegających  jedynie na odmienności barw. Szczegółową analizę barwy heraldycznej przeprowadził S.Mikucki w artykule Barwa w heraldyce średniowiecznej. Część I. Herby rycerstwa zachodniego i polskiego (Rocznik Towarzystwa Heraldycznego to. IX/1928-1929, s. 191 – 250). Została tam podana również symbolika barw heraldycznych.

   Dla oznaczania barw od XVII wieku przyjęto system szrafirowania, w którym zastąpiono barwy odpowiednimi oznaczeniami graficznymi.

    W heraldyce poszczególnych państw można zauważyć dominację pewnych barw, co jest związane z barwami herbu państwa. Dla Polski (również Austrii) dominujące barwy to: SREBRO i CZERWIEŃ, również flaga państwa posiada te same barwy, które jako: godło (srebrna) orzeł z rozpostartymi skrzydłami, występuje jako pierwsza nad barwą drugą  czerwoną (pole tarczy), dla Francji i Szwecji natomiast – błękit i złoto.

 

  Herb Przemyśla to:   na polu błękitnym niedźwiedź czarny kroczący w lewo nad, którym krzyż kawalerski złoty. Nad tarczą, korona otwarta (margrabiowska), u dołu tarczy dewiza złota z napisem czarnym Libera Regia Civitas (Wolne Królewskie Miasto)

 

 

 

 

 

 W herbie Przemyśla występuje trzy barwy, czyli tynktury: metal - złoto oraz  kolory  błękit i czerń.

W związku z tym, zasadnym jest zastosowanie wszystkich barw występujących w herbie jako barw flagi Przemyśla przedstawione w projekcie zarówno A jak i B

 

 

 

 

 

Projekt A:

 

 

 

Projekt B;

 jednak flaga państwowa posiada układ barw poziomy (w pas) stosowniejszym byłby układ flagi Przemyśla według projektu A.

Ponadto za przyjęciem projektu flagi miasta Przemyśla A, przemawia także to, że zarówno krzyż kawalerski złoty, który znajduje się nad niedźwiedziem kroczącym na polu tarczy herbu, korona złota otwarta nad tarczą herbu oraz dewiza (wstęga) złota z napisem (Wolne Królewskie Miasto) znajduje się pod tarczą herbu, umieszczenie pasa barwy złotej na fladze pomiędzy barwa czarną, a błękitną w pas będzie najbardziej wyraziste i odpowiednio wkomponowane we wszystkie barwy flagi.


 

Projekt C:

 

 

Projekt C, to godło Miasta Przemyśla – niedźwiedź czarny kroczący w prawo, nad nim złoty krzyż kawalerski na błękitny polu, błękitna barwa pola tarczy herbu Przemyśla.

 

 

Wyczerpującą genezę herbu miasta Przemyśla stanowi opracowanie Jana Smołka ze studium archiwalnego Rocznik Przemyski – tom IV  z 1923 r.

 

opracował: Andrzej B.Winiarski, Przemyśl, luty 2005 r.

©Andrzej Brzezina Winiarski